Anuntul de inceput

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Comunicat de presa

Începerea implementării proiectului “Infrastructură Multisite pentru Creșterea Capacității de Cercetare și INOVAre în domeniul OPToelectronicii și InstruMentației Analitice / INOVA-OPTIMA"


București, 21.08.2014


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, 077125, MG5, Ilfov, derulează, începând cu data de 08.08.2014, proiectul “Infrastructură Multisite pentru Creșterea Capacității de Cercetare și INOVAre în domeniul OPToelectronicii și InstruMentației Analitice / INOVAOPTIMA“, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației Naționale.

Valoarea totală a proiectului este de 15872617 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.000.000 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Măgurele, județul Ilfov, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Divizia Optoelectronică, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, 077125, MG5 și în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, cu sediul în str. Strada Donath nr. 67.

Proiectul se implementează pe o durată de 14 luni.

Obiectivul proiectului este creșterea competitivității institutului INOE 2000, prin utilizarea mai eficientă a expertizei existente datorită noii infrastructuri și prin consolidarea bazei de abordare a unor cercetări axate pe dezvoltarea de procese inovative, orientate către transferul tehnologic, cu impact asupra mediului economic.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Roxana Rădvan
Funcție: Responsabil Publicitate
Tel. 0314056398, Fax: 021.457.57.22, e-mail: inova@inoe.ro