Diseminare

4-6 Noiembrie 2014

CONSCIENCE 2014

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizeaza ediţia din 2014 a conferinţei CONScience, cu tema „Realităţi şi soluţii ale specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului din România anului 2014”, adunand peste 80 de participanţi şi 59 de lucrări prezentate.

Lucrările conferinţei vor fi publicate în Buletinul de conservare - restaurare Restitutio, volumul 8, în urma unui proces de selecţie a comitetului ştiinţific.

Locatie : Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti"

In cadrul acestei conferinte a fost prezentata prezentată lucrarea "INOVA-OPTIMA Infrastructura Multisite pentru creșterea capacității de cercetare și inovare în domeniul optolectronicii și instrumentației analitice" de către dr. ing. Roxana RĂDVAN.Pagina 1 articol Pagina 2 articol