Obiective generale

Obiectivul major al proiectului „Infrastructura Multisite pentru Creșterea Capacității de Cercetare și INOVAre în domeniul OPToelectronicii și InstruMentației Analitice – INOVA-OPTIMA”este creșterea competitivității institutului INOE 2000, prin utilizarea mai eficienta a expertizei existente datorita noii infrastructuri și prin consolidarea bazei de abordare a unor cercetări axate pe dezvoltarea de procese inovative, orientate către transferul tehnologic, cu impact asupra mediului economic.


Noua infrastructura va potența intrarea institutului în rețeaua internațională de unități similare cu care se vor putea dezvolta proiecte comune de CDI în consortii internaționale, interdisciplinare. Noua pozitie de excelenta a institutului va conduce atat la noi dezvoltări în domeniile de cercetare abordate, cat si la o permanenta preocupare pentru menținerea standardului calitativ și de competență profesională din partea personalului de cercetare, cu o dezvoltare și multiplicare corespunzatoare a surselor de finanțare a activității CDI.


Direcțiile abordate prin proiectul INOVA-OPTIMA, relevante la nivel național dar și european sunt:

  • investigarea, evaluarea și conservarea bunurilor culturale prin metode și tehnici optoelectronice
  • dezvoltarea de noi materiale multifuncționale cu aplicații în optoelectronică și domenii conexe, utilizând tehnologii ecologice de procesare a suprafețelor în plasma și vid
  • securitatea alimentară, cu finalitate în obținerea unor produse și servicii cu valoare adăugată ridicată și competitive sub aspect calitativ pe piața integrată a UE