Despre

Proiectul INOVA-OPTIMA răspunde în totalitate obiectivelor prezentei competiții prin:

A.Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD şi atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare, atât pentru instituţii de CD (universităţi şi institute CD), cât şi pentru firme care au departamente de CDI.

Laboratoarele nou create, infrastructura existentă, corpul de cercetători experimentați din INOE, precum și crearea noilor locuri de muncă (atât în perioada de implementare cât și în cea de operare) vor prezenta un interes deosebit pentru tinerii cercetători care vor opta pentru integrarea lor în cadrul unității. Noile laboratoare vor asigura un cadru modern pentru cercetarea în parteneriat cu mediul universitar şi cu cel economico-social/ de afaceri, în echipe mixte cercetatori - cadre didactice – studenţi - alți parteneri industriali interesaţi de. În perioada de execuție și implementare a proiectului se vor crea 7 locuri de muncă de înaltă calificare, iar prin accesul la noua infrastructură se are în vedere creșterea ratei de succes a proiectelor atât în competițiile naționale cât și in cele internaționale. Implicit, vor fi create noi locuri de muncă pentru doctoranzi/ post-doctoranzi, care vor putea fi angajati în cadrul viitoarelor proiecte.

B. Întărirea ofertei de cunoştinte realizată de universităţi şi institute de CD.

Noua infrastructura, de tip multi-site, va permite dezvoltarea unor noi domenii de CDI crescând oportunitățile de colaborare cu alte colective de cercetare. Un atribut al noii infrastructuri propuse este capacitatea de utilizare și în celelalte departamente/ laboratoare ale institutului, din Măgurele, București și Cluj-Napoca. Infrastructura va fi utilizată trans-disciplinar, în ceea ce privește domeniile abordate, cât și în ceea ce privește personalul existent sau format (fizicieni, chimiști, ingineri, arheologi, restauratori, conservatori etc.). Rezultatul direct, pe termen mediu și lung, va fi implementarea bunelor practici și a procedurilor moderne si în universități, pentru formarea noilor generații de specialiști.

C. Stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituţii CD şi întreprinderi

Noile laboratoare reprezintă o oportunitate pentru creșterea ofertei de servicii performante pentru intreprinderi, activităţile de CD care se vor derula avand aplicabilitate directă în economie prin:

  • eficientizarea eforturilor naționale de conservarea a bunurilor culturale;
  • implementarea metodelor/ procedurilor științifice de investigare/ evaluare a acestora și elaborarea proiectelor de intervenție;
  • îmbunățirea calității evaluatorilor pe piața de artă;
  • eficientizarea activităților economice adiacente (descărcarea de sarcină arheologică pentru construcția autostrăzilor etc);
  • dezvoltarea și testarea de noi materiale cu aplicații optoelectronice;
  • testarea și validarea unor produse și tehnologii inovative;
  • construcția unor noi aparate; -dezvoltarea de metode analitice destinate sectorului „securitate alimentară”;
  • dezvoltarea unor procese/ metode analitice moderne pentru determinarea organismelor modificate genetic și a trasabilității alimentului.
D.Stimularea cererii de inovare a întreprinderilor. Susţinerea formării şi dezvoltării firmelor bazate pe tehnologii avansate.

Vor fi stimulate activități știintițice de înaltă performanță vizând dezvoltarea de noi procese inovative, tehnologii și aplicații cu caracter de noutate tehnică, activități prioritare pentru susținerea politicilor de dezvoltare durabilă a țării și de aliniere la standarde europene ale activității de cercetare. Noile domenii de cercetare care vor putea fi abordate vor raspunde solicitarilor IMM-urilor prin crearea de noi produse și tehnologii, dezvoltate ținând cont de nevoile și posibilitățile reale ale firmelor.