Anuntul de final

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Comunicat de presa

Finalizarea implementării proiectului “Infrastructură Multisite pentru Creșterea Capacității de Cercetare și INOVAre în domeniul OPToelectronicii și InstruMentației Analitice / INOVA-OPTIMA"


București, 21.12.2015


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, 077125, MG5, Ilfov, anunță finalizarea proiectului “Infrastructură Multisite pentru Creșterea Capacității de Cercetare și INOVAre în domeniul OPToelectronicii și InstruMentației Analitice / INOVAOPTIMA“, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 658/07.08.2014, SMIS - 49164, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare - ANCSI în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, POSCCE –AXA II, Operatiunea O2.2.1- 2013.

Valoarea totală a proiectului este de 15.872.617 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.000.000 lei, valoare neeligibilă 2.872.617 lei.

Proiectul s-a implementat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000, Divizia Optoelectronică, cu sediul în localitatea Măgurele, județul Ilfov, str. Atomiștilor nr. 409 și la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, cu sediu în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, str. Donath, nr. 67, pe o durată cuprinsă între: 08.08.2014 – 31.12.2015.

Au fost realizate obiectivele proiectului conform Contractului de finanţare 658/07.08.2014, SMIS - 49164, fiind atins scopul propus prin implementarea proiectului, respectiv:

Obiectivul proiectului a constat în creșterea competitivității institutului INOE 2000, prin utilizarea mai eficientă a expertizei existente datorită noii infrastructuri și prin consolidarea bazei de abordare a unor cercetări axate pe dezvoltarea de procese inovative, orientate către transferul tehnologic, cu impact asupra mediului economic.

Scopuri atinse:

  • realizarea Laboratorului de Arheometrie aplicată – ARHEA pentru a desfășura cercetări, investigații, măsurători și determinări fizico-chimice pentru caracterizarea bunurilor culturale artistice și istorice, cu scopul major al conservării pe baze științifice a patrimoniului cultural național și al elaborării unor noi metode de patrimonializare a recentelor descoperiri arheologice. Laboratorul este dotat cu senzor/cameră hiperspectrală SWIR 384 ce dispune de senzor sensibil în domeniul SWIR (Short Wave Infrared) adică în intervalul 950 – 2500 nm; sistem mobil de radiografiere computerizată ISOVOLT Mobile 160; UAV - Italdron- vehicul aerian fără pilot la bord cu senzori care permit prospecțiuni rapide pe arii arheologice largi, cartarea datelor științifice și poziționarea relativă cu înaltă precizie a informațiilor de la sol prin tehnici optoelectronice. Sunt culese informații prin termoviziune, investigații LIDAR, fotogrammetrie, imagistică digitală, care nu perturbă activitatea la sol și nu sunt influențate de suprafețe accidentate, greu accesibile sau cu pericol, cum ar fi terenurile instabile, ruinele sau zonele mlăștinoase.
  • realizarea Laboratorului de analiză structurală - LanS pentru analiza structurală de înaltă sensibilitate și mare productivitate a materialelor solide și a straturilor subţiri prin difracţie de raze X; laboratorul permite efectuarea de analize structurale de mare fineţe a: grafenelor, materialelor pentru conversia foto-termală - materiale foto-absorbante selectiv (oxinitruri, oxicarburi metalice, materiale compozite metal-oxid etc.), a straturilor subţiri multi-element, a materialelor oxidice utilizate în convesia energiei calorice sau solare în energie electrică, a noi materiale biocompatibile. Laboratorul este dotat cu: Sistem de caracterizare RHEED cu fascicul de electroni; Sistem de caracterizare structurală prin difracţie de raze X multimodular, de rezoluţie înaltă HR-XRD - Rigaku SmartLab 3.
  • realizarea Laboratorului de analiză elementală și morfologică – LanE pentru analiza compoziţională a materialelor solide și a straturilor subţiri, precum și pentru analiza morfologiei de suprafaţă sau a volumului acestora prin imagistică cu electroni secundari. Noul laborator a fost dezvoltat în jurul unui echipament de analiză elementală ultra-performant "Nano-SAN", bazat pe microscopia electronică (SEM) de înaltă rezoluţie în asociere cu analiza elementală prin spectrometrie de electroni Auger (AES).
  • realizare Laboratorului pentru determinarea prezenței urmelor de organisme modificate genetic în produse alimentare și a caracterului funcțional al alimentului - MODALIM – pentru cercetări și procese inovative dedicate determinării de OMG și calității/caracterului funcțional al alimentelor; Dezvoltarea unor procese/metode analitice moderne, avansate (non-conventionale) pentru investigații analitice cu aplicații în securitatea producției alimentare; Dezvoltarea unor procese/metode analitice inovative, pentru siguranța alimentară; Dezvoltarea unor metode inovative pentru determinarea trasabilității pe lanțul alimentar pentru creșterea siguranței și securității producției agricole și alimentare. Laboratorul este dotat cu: Sistem de determinare a toxinelor; Sistem modular de preparare a probelor; Sistem de analiză PCR și end-point; Spectrometru de absorbție atomică. Lista completă de echipamente în dotarea MODALIM se găsește la adresa: http://inova-optima.inoe.ro
  • modernizarea instalației electrice la sediul din str. Atomiștilor nr. 409, Măgurele, jud. Ilfov, care a constat în montajul unui Grup Generator model KJT 300 de 300 kVA și a unui UPS (sursă neintreruptibilă) model HYPERION EVO de 250 kVA, cu autonomie mai mare de 6 minute; generatorul se conectează automat dacă întreruperea alimentării cu energie electrică depașește 6 minute și asigură o durată de alimentare la consum mediu de circa 5 ore.
  • modernizarea instalației electrice la sediul filialei ICIA din str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, jud. Cluj – care a constat în fiabilizarea și modernizarea instalațiilor electrice pentru a corespunde consumului actual și viitor de energie electrică a laboratoarelor, precum și montarea unei surse UPS (sursă neintreruptibilă) model Legrand Archimod de 240 kVA, care funcționează în tandem cu un Grup Generator model AD275 de 275 kVA, pentru a asigura o alimentare de circa 5 ore, interval în care procesele în curs pot fi administrate făra daune.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană contact: Viorel Braic
Funcție: Manage Proiect
Tel. 0314056398, Fax: 021.457.57.22, e-mail: inova@inoe.ro

Anunt Jurnalul National din 23.12.2015
Anunt Adevarul din 23.12.2015